உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, July 23, 2020

பேரழிவை உண்டாக்கும் “சூழலியல் தாக்க விதிகள் - 2020”

பேரழிவை உண்டாக்கும் “சூழலியல் தாக்க விதிகள் - 2020”

கடந்த 04.05.2020 அன்று

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கப் பொதுச்செயலாளர்

தோழர் கி. வெங்கட்ராமன் அவர்கள் வெளியிட்ட அறிக்கையின் காணொலி வடிவம்! கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT