உடனடிச்செய்திகள்

Wednesday, July 8, 2020

“அதிமுகவும் திமுகவும் காவல்துறையை தங்கள் அடியாள்படையாக வைத்திருக்கின்றன!” IBC Tamil ஊடகத்துக்கு, - ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

“அதிமுகவும் திமுகவும் காவல்துறையை
தங்கள் அடியாள்படையாக வைத்திருக்கின்றன!”

IBC Tamil ஊடகத்துக்கு,
தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்

ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT