உடனடிச்செய்திகள்

Friday, November 13, 2020

"பேரறிவாளன் விடுதலைக்காக ஆளுரை முதல்வர் நேரில் சந்திக்க வேண்டும்!" - ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை!

"பேரறிவாளன் விடுதலைக்காக ஆளுரை
முதல்வர் நேரில் சந்திக்க வேண்டும்!"தமிழ்த்தேசிய பேரியக்கப் பொதுச்செயலாளர்
ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT