உடனடிச்செய்திகள்

Friday, November 20, 2020

"தமிழர் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்குவோம்! எச். இராசாவுக்கு பதிலடி" “தமிழ் கேள்வி” இணைய ஊடகத்துக்கு, - ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் நேர்காணல்..!

"தமிழர் கடைகளில் பொருட்கள் வாங்குவோம்!

எச். இராசாவுக்கு பதிலடி" 


“தமிழ் கேள்வி” இணைய ஊடகத்துக்கு,

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் நேர்காணல்..!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT