உடனடிச்செய்திகள்

Sunday, November 8, 2020

"திராவிடம்தான் படிக்க வைத்ததா?" - “தம்பி” வலையொலிக்கு... ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

"திராவிடம்தான் படிக்க வைத்ததா?"


“தம்பி” வலையொலிக்கு...

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்

ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT