உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, November 7, 2020

“பா.ச.க.வோடு அ.தி.மு.க. சேர்ந்தால் இந்த சாபம் எடப்பாடியை விடாது.!” “ழகரம்” ஊடகத்துக்கு...ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் பேட்டி!

“பா.ச.க.வோடு அ.தி.மு.க. சேர்ந்தால்

இந்த சாபம் எடப்பாடியை விடாது.!”


“ழகரம்” ஊடகத்துக்கு...


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்

ஐயா பெ. மணியரசன்  அவர்களின் பேட்டி!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT