உடனடிச்செய்திகள்

Sunday, November 29, 2020

"தில்லி முற்றுகை: மக்கள் போரின் மகத்துவம்!" - ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் உரை!

"தில்லி முற்றுகை:

மக்கள் போரின் மகத்துவம்!" தில்லியில் புதிய வேளாண் சட்டத்திற்கு எதிராக பஞ்சாப் உழவர்கள் நடத்திகொண்டிருக்கும் தொடர் போராட்டம் பற்றி..

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் உரை!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT