உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, November 19, 2020

"முதல்வரே கவர்னரிடம் அடித்துப்பேசுங்கள்! எழுவர் விடுதலையை உறுதிபடுத்துங்கள்!" -தூசு அம்மாள் அவர்களின் படத்திறப்பு மற்றும் நினைவேந்தல் நிகழ்வில் - ஐயா பெ. மணியரசன் நினைவேந்தல் உரை!

"முதல்வரே கவர்னரிடம் அடித்துப்பேசுங்கள்! எழுவர் விடுதலையை உறுதிபடுத்துங்கள்!"


தமிழ்த்தேசியப் போராளி தோழர் தமிழரசன் அவர்களின் தாயார் வீரத்தாய் பதூசு அம்மாள் அவர்களின் படத்திறப்பு மற்றும் நினைவேந்தல் நிகழ்வில்  தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் ஐயா பெ. மணியரசன் நினைவேந்தல் உரை!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT