உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, November 5, 2020

"திராவிடவாதிகள் சாதியை ஒழித்தார்களா, வளர்த்தார்களா?" “ராவணா” ஊடகத்துக்கு...- ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

"திராவிடவாதிகள் சாதியை ஒழித்தார்களா,  வளர்த்தார்களா?"“ராவணா” ஊடகத்துக்கு...


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்

ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT