உடனடிச்செய்திகள்

Wednesday, December 2, 2020

"ஆரியம் ஏன் தமிழரைப் பகைக்கிறது? கீழடி சொல்லும் சான்று!" - ஐயா கி.வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை!

"ஆரியம் ஏன் தமிழரைப் பகைக்கிறது?

கீழடி சொல்லும் சான்று!"கீழடியில் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள பானை ஓடுகளில் நானோ தொழில் நுடபம் பற்றிய தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் பொதுச் செயலாளர் ஐயா கி.வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT