உடனடிச்செய்திகள்

Tuesday, December 15, 2020

"இந்திய உழவர் சட்டங்கள் மற்றும் உரிமைகள் !" பல்வேறு நாட்டு அறிஞர்கள் பங்கேற்கும் இணையவழிக் கருத்தரங்கில்... ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை!

"இந்திய உழவர் சட்டங்கள் மற்றும் உரிமைகள் !"அனைத்துலக மனித உரிமை நாளை முன்னிட்டு, “ஒருங்கிணைந்த சீக்கியர்கள்” (UNITED SIKHS) அமைப்பு சார்பில், “இந்திய உழவர் சட்டங்கள் மற்றும் உரிமைகள்” குறித்த பல்வேறு நாட்டு அறிஞர்கள் பங்கேற்கும் இணையவழிக் கருத்தரங்கில்...

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கப் பொதுச்செயலாளர் 
ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT