உடனடிச்செய்திகள்

Monday, December 28, 2020

"தமிழ்த்தேசியம் பேசுபவர்கள் இனவெறியர்களா?" - "பேசு தமிழா பேசு" இணைய ஊடகத்துக்கு.. ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!


"தமிழ்த்தேசியம் பேசுபவர்கள் இனவெறியர்களா?"


"பேசு தமிழா பேசு" இணைய ஊடகத்துக்கு..

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
 ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT