உடனடிச்செய்திகள்

Tuesday, December 15, 2020

"விவசாய நிலங்களை பறிக்க மோடி தந்திரமே வேளாண் சட்டங்கள்!" “Newsglitz ஊடகத்துக்கு” ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்கள் நேர்காணல்!

"விவசாய நிலங்களை பறிக்க மோடி தந்திரமே வேளாண் சட்டங்கள்!"


“Newsglitz ஊடகத்துக்கு”

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் 
ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்கள் நேர்காணல்!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT