உடனடிச்செய்திகள்

Wednesday, December 23, 2020

"வெளியாரை வெளியேற்று என்பது மக்களின் கோரிக்கை!” - ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை!

"வெளியாரை வெளியேற்று 

என்பது மக்களின் கோரிக்கை!”18.12.2020 அன்று சீர்காழியில் நடைபெற்ற தமிழ்நாட்டு தொழில் வணிகம் வேலை வாய்ப்பில் தமிழருக்கே முன்னுரிமை என்ற கருத்தரங்கில்  தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கப் பொதுச்செயலாளர்    ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை!  
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT