உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, August 13, 2020

“தமிழ்நாட்டுக் கோயில்களில் தமிழை நீசபாஷை என ஒதுக்கியது சமற்கிருதம்தான்!” - ழகரம் ஊடகத்துக்கு ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!

“தமிழ்நாட்டுக் கோயில்களில் தமிழை
நீசபாஷை என ஒதுக்கியது சமற்கிருதம்தான்!”


ழகரம் ஊடகத்துக்கு,

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் நேர்காணல்!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT