உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, August 1, 2020

“ தமிழ்த் திரையில் மும்பைத் திரையினரைப் புறக்கணிக்க வேண்டும்!” - ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்களின் உரை!


“ தமிழ்த் திரையில் மும்பைத் திரையினரைப் புறக்கணிக்க வேண்டும்!”


தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்களின் உரை!


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT