உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, August 8, 2020

“இலங்கையில் பாசிசம் வெற்றி! என்ன செய்ய வேண்டும்? “ ஐயா - பெ.மணியரசன் அவர்களின் உரை!

“இலங்கையில் பாசிசம் வெற்றி! 

என்ன செய்ய வேண்டும்? “ 


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் ஐயா - பெ.மணியரசன் அவர்களின் உரை!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT