உடனடிச்செய்திகள்

Sunday, August 2, 2020

“தனிப்பெரும் அறிஞர்” தனிநாயகம் அடிகளார்! - ஐயா கி. வெங்கட்ராமன் அவர்களின் உரை!

“தனிப்பெரும் அறிஞர்” தனிநாயகம் அடிகளார்!


தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கப் பொதுச்செயலாளர் 

ஐயா கி. வெங்கட்ராமன்  அவர்களின் உரை!

கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT