உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, August 15, 2020

“கல்வியில் டெல்லிக்காரனுக்கு என்ன வேலை?” - “நக்கீரன்” இணைய ஊடகத்துக்கு ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்களின் செவ்வி!

“கல்வியில் டெல்லிக்காரனுக்கு 

என்ன வேலை?”


“நக்கீரன்” இணைய ஊடகத்துக்கு

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்

 ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்களின் செவ்வி!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT