உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, August 15, 2020

"தமிழரா? சாதியரா?" - ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்களின் உரை!

"தமிழரா? சாதியரா?" 

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர் ஐயா பெ.மணியரசன் அவர்களின் உரை!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT