உடனடிச்செய்திகள்

Saturday, August 29, 2020

“தமிழ்தேசிய எதிர்ப்பாளர்கள் ,ஏன் தமிழன் முதல்வர் ஆக கூடாதுன்னு நினைக்குறாங்க.!” - “ழகரம்” இணைய ஊடகத்துக்கு, ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் செவ்வி!

தமிழ்தேசிய எதிர்ப்பாளர்கள் ,ஏன் தமிழன் முதல்வர் ஆக கூடாதுன்னு நினைக்குறாங்க.!”


“ழகரம்” இணைய ஊடகத்துக்கு,

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் செவ்வி!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT