உடனடிச்செய்திகள்

Sunday, August 2, 2020

"புதிய கல்விக் கொள்கையை தூக்கிக் குப்பையில் எறியுங்கள்..!” - @ibctamilmedia ஊடகத்துக்கு ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்கள் பேட்டி!

"புதிய கல்விக் கொள்கையை
தூக்கிக் குப்பையில் எறியுங்கள்..!”

IBC TAMIL ஊடகத்துக்கு.
தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்கள் பேட்டி!


கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT