உடனடிச்செய்திகள்

Thursday, August 27, 2020

“பா.ஜ.க.வின் தமிழ்ப் பற்று ஏமாற்று வேலை!” “தமிழ் கேள்வி” இணைய ஊடகத்துக்கு - ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் செவ்வி!

“பா.ஜ.க.வின் தமிழ்ப் பற்று 

ஏமாற்று வேலை!”


“தமிழ் கேள்வி” இணைய ஊடகத்துக்கு,

தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் செவ்வி!
கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT