உடனடிச்செய்திகள்

Tuesday, August 11, 2020

"முருகன் வடநாட்டுக்கு கடவுளா இல்லையா.?" பா.ச.க.வினரின் வேல் பூஜை குறித்து, ழகரம் வலையொளிக்கு - ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் உரை!


"முருகன் வடநாட்டுக்கு கடவுளா இல்லையா.?"

பா.ச.க.வினரின் வேல் பூஜை குறித்து,
ழகரம் வலையொளிக்கு
தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கத் தலைவர்
ஐயா பெ. மணியரசன் அவர்களின் உரை!கண்ணோட்டம் வலையொளியில்..!!!

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT