உடனடிச்செய்திகள்

Wednesday, September 28, 2011

தமிழினத் தற்காப்பு மாநாட்டு - காணொளிகள்

இந்தியாவே தமிழ்நாட்டை விடுவி

தமிழ்த் தேசப் பொதுவுடைமைக் கட்சித் தலைவர்
தோழர் பெ.மணியரசன் மாநாட்டு உரை

Watch live streaming video from tamilnationalism at livestream.com

கவிஞர்கள் பங்கேற்ற 'போர்ப்பறை' பாவீச்சு

Watch live streaming video from tamilnationalism at livestream.com


தூக்குத் தண்டனையைத் தூக்கிலிடுவோம் கருத்தரங்கம்,
காஞ்சி மக்கள் மன்றக் கலை நிகழ்ச்சி,
வாழ்நாள் சாதனையாளர் பாராட்டுக் களம்

Watch live streaming video from tamilnationalism at livestream.com


Watch live streaming video from tamilnationalism at livestream.comதமிழகத்தில் அயலார் ஆதிக்கம்
கருத்தரங்கம்

Watch live streaming video from tamilnationalism at livestream.com


நிறைவுக்களம்
இந்தியாவே தமிழகத்தை விடுவி தீர்மானம் முன்மொழிந்த
தமிழ்த் தேசப் பொதுவுடைமைக் கட்சி பொதுச் செயலாளர்
தோழர் கி.வெங்கட்ராமன்

Watch live streaming video from tamilnationalism at livestream.com


உணர்ச்சிப் பாவலர் காசி ஆனந்தன் உரை வீச்சு

Watch live streaming video from tamilnationalism at livestream.com


Watch live streaming video from tamilnationalism at livestream.com


Watch live streaming video from tamilnationalism at livestream.com


Watch live streaming video from tamilnationalism at livestream.com

போராட்டங்கள்

செய்திகள்

 
Copyright © 2013 தமிழ்த்தேசியப் பேரியக்கம்
Design by FBTemplates | BTT